Naše produkty

Nejprodávanější

Zelený chodníček - 50 g

5000313

Nové

Zelený chodníček 50 gramů - vhodné až pro 25 - 50 m2

Pokud má Zelený chodníček připomínat spíše trávník, je nutné častější sekání. Zde platí dodržení výšky seče 3 - 5 cm nad zemí. Nižší seč by poškodila luční květiny. Má-li být Zelený chodníček zase loukou, postačí přestat sekat a do měsíce vykvetou luční květiny.

Zelený chodníček vytváří přechod mezi květnatou loukou a trávníkem. Porost si zachovává druhovou pestrost louky a zároveň je odolný k přecházení a různým způsobům údržby.

Více informací

275 Kčs DPH

Skladem

- +

 
Návod

Postup při výsevu:

Louku zakládáme do jemně připravené půdy stejně jako trávník. Osivo nejdříve rovnoměrně rozházíme a mělce zapravíme do půdy lehkým uhrabáním. Doporučujeme utužit povrch válením.

Důležité:

pravé přírodní rostliny rostou v roce výsevu pomaleji. Louka tedy plně kvete až od 2. roku a je velmi vytrvalá. V prvním roce výsevu je nutné porost častěji sekat, asi 4 - 6 cm nad zemí. Posekanou hmotu je nutné odstranit. K sečení můžeme použít jakkoukoliv travní sekačku, kosu či srp. Od druhého roku sečeme 1 -3 krát do roka. Ideálně vždy, když začíná odkvétat.

Upozornění:

Nepřisévejte jiné osivo do založeného výsevu a nemíchejte s běžnými travními směsi. Zcela určitě by totiž luční květy potlačily.

Doporučený výsevek:
- ruční setí .......... 2 g na 1m2
- setí strojovou sečkou .......1 g na 1m2

Luční květiny 55 %
černohlávek obecný (Prunella vulgaris) – 2,5
česnek šerý horský (Alium senescens sp.montanum) – 1
čičorka pestrá (Securigera varia) – 4
hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides) – 1
chlupáček oranžový (Pilosella aurantiaca) – 0,2
jahodník obecný (Fragaria vesca) – 0,1
jetel alpinský (Trifolium alpestre) – 2
jetel jahodnatý (Trifolium fragiferum) – 0,1
jetel prostřední (Trifolium medium) – 2
jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) – 3
kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) – 6
máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) – 0,3
mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides) – 0,3
mochna stříbrná (Potentilla argentea) – 1,5
mydlice lékařská (Saponaria officinalis) – 2,5
pryskyřník hliznatý (Ranunculus bulbosus) – 5
rozrazil klasnatý (Veronica spicata) – 0,3
řebříček obecný (Achillea millefolium) – 1,5
sesel roční (Seseli annuum) – 1
silenka nadmutá (Silene vulgaris) – 4
silenka nící (Silene nutans) – 2,5
smolnička obecná (Viscaria vulgaris) – 1,5
svízel syřišťový (Galium verum) – 3
svízelka chlupatá (Cruciata leavipes) – 3
šedivka šedá (Berteroa incana) – 1,2
šťírovník růžkatý (Lotus corniculatus) – 2
tolice dětelová (Medicago lupulina) – 3
trávnička obecná (Armeria elongata) – 0,5

Traviny 45 %
bojínek hliznatý (Phleum nodosum) – 2
jílek vytrvalý (Lolium perenne) – 8
kostřava červená (Festuca rubra) – 8
lipnice cibulkatá (Poa bulbosa) – 2
lipnice luční (Poa pratensis) – 13
lipnice smáčknutá (Poa compressa) – 1
poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) – 5
psineček obecný (Agrostis capillaris) – 2
psineček výběžkatý (Agrostis stolonifera) – 0,5
tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) – 3,5
kostřava červená (Festuca rubra) – 7
kostřava luční (Festuca pratensis) – 4
lipnice hajní (Poa nemoralis) – 1,5
lipnice luční (Poa pratensis) – 3
medyněk vlnatý (Holcus lanatus) – 1
metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa) – 0,5
ostřice zaječí (Carex leporina) – 0,5
psárka luční (Alopecurus pratensis) – 1,5
trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) – 1,5

Související produkty

29 dalších produktů ve stejné kategorii:

Posledně prohlédnuté

Menu